Vlogs & Podcasts

#1 Verplichte maandelijkse vergadering met de syndicale delegatie of niet?


Heb je je al eens de vraag gesteld of je verplicht bent een vaste maandelijkse vergadering te houden met je syndicale delegatie? We gaan samen met jou op zoek naar het antwoord op deze vraag. CAO nummer 5, de sectorale CAO inzake de syndicale delegatie of een afspraak op bedrijfsniveau zijn de bronnen die we hiervoor gebruiken.

#2 OR, CPBW en SD: wat is nu precies het verschil?


Waarvoor dienen de OR en het CPBW? Hebben deze organen beslissingsbevoegdheden? Wordt er onderhandeld in de OR? Of is dat de bevoegdheid van de SD? Welke is de inzet van de overlegorganen? Hoe bekom je als werknemer een mandaat in deze overlegorganen?

#3 De bevoegdheid van de syndicale delegatie inzake de kaderleden


Is de syndicale delegatie bevoegd voor de kaderleden?

De CAO inzake de syndicale delegatie voor de bedienden geeft meer duidelijkheid.

En wat als de realiteit in je bedrijf anders is? Is het oprichten van een kaderraad een optie?

Klik binnenkort hier voor onze Franstalige podcasts en vlogs.