Boeken

Overzicht van enkele boeken over sociale relaties.

Boek over de nodige tijd


Over de tijd en de faciliteiten nodig om de taak als vakbondsafgevaardigde naar behoren te vervullen, is al heel wat inkt gevloeid.

Een lastig en schier onoplosbaar vraagstuk. Een uitdaging voor wie zich eraan waagt.

MEER INFO

Synopsis


Over de tijd en de faciliteiten nodig om de taak als vakbondsafgevaardigde naar behoren te vervullen, is al heel wat inkt gevloeid.

Een lastig en schier onoplosbaar vraagstuk.

Een uitdaging voor wie zich eraan waagt. In deze gids gaan de auteurs die uitdaging aan.

Of het nu gaat om algemene of specifieke situaties, dit naslagwerk reikt een hele reeks nuttige aanbevelingen aan voor terugkerende gevallen.

In die zin is het dan ook een onmisbaar hulpmiddel om een goede relatie te onderhouden met de afgevaardigden van sectoren en bedrijven.

 

Opmerkingen van de schrijver


Het boek is een heuse vademecum, concreet en geïllustreerd met voorbeelden.

Het perfecte hulpmiddel om praktische oplossingen uit te dokteren voor de soms netelige vraagstukken die de syndicale faciliteiten met zich meebrengen.

Aan de hand van een grondige analyse van cao nr. 5 tonen we aan dat er al een solide kader bestaat, dat heel wat situaties dekt.

 

Klik HIER om het boek te bestellen.

Survivalgids van het ondernemingsoverleg


Survivalgids van het ondernemingsoverleg is een boek voor bedrijfsleiders, voor doeners die het sociaal klimaat in hun organisatie willen verbeteren.

MEER INFO

Synopsis


Survivalgids van het ondernemingsoverleg is een boek voor bedrijfsleiders, voor doeners die het sociaal klimaat in hun organisatie willen verbeteren.


"Niets is meer praktisch dan een goede theorie. Daarom stel ik het geduld van doeners op de proef die onmiddellijk met concrete vuistregels aan de slag willen. Zij vinden die in het laatste hoofdstuk en verstaan die beter als zij voordien kennis en inzicht hebben kunnen verwerven over het sociaal overleg in Belgische ondernemingen."

 

Opmerkingen van de schrijver


Het is een boek voor de praktijk, met verfrissende beslissingsschema’s, beknopte verwijzingen naar boekenwijsheid en concrete tips.

Het biedt inzicht in het sociaal overleg, reikt bouwstenen voor een sociale strategie en concrete tools aan om in de overlegorganen en op de werkvloer het verschil te maken.

Een handleiding om scheef gegroeide situaties recht te trekken.

 

Klik HIER om het boek te bestellen.

Boek Werk & staking


Het werk situeert en verduidelijkt, schetst de historiek, de finaliteit en de contouren van het stakingsrecht en geeft duiding bij de aanleiding, de impact en de effectiviteit van stakingen (of het gebrek eraan).

MEER INFO

Synopsis


Het werk situeert en verduidelijkt, schetst de historiek, de finaliteit en de contouren van het stakingsrecht en geeft duiding bij de aanleiding, de impact en de effectiviteit van stakingen (of het gebrek eraan).

 

Opmerkingen van de schrijver


Het boek biedt een mooi overzicht van de diverse types stakingen, acties en tactieken die worden aangewend en van de gevolgen ervan voor de werkgever, de stakende of de werkwillige werknemer.

Ook de actiemogelijkheden en collectieve acties van werkgeverszijde komen aan bod, net zoals de instrumenten die voorhanden zijn om sociale conflicten op te lossen.

Dit is een zeer volledig, praktijkgericht boek, dat ook over de landsgrenzen kijkt en heel wat illustraties, leuke verrassende feiten, weetjes, anekdotes en een vleugje humor bevat.

 

Klik HIER om het boek te bestellen.


Op zoek naar Franstalige boeken? Klik binnenkort hier voor meer info.