De verzoening

Het verzoeningsbureau bestaat uit meerdere leden:

 

 • de sociale bemiddelaar (meestal de voorzitter of ondervoorzitter
  van het paritair comité) en de secretaris van het paritair comité;
  beide zijn ambtenaren van de Federale Overheidsdienst
  Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Hun statuut
  waarborgt hen een grote onafhankelijkheid.

 • de sectorale of nationale woordvoerders van de vakbondcentrales

 • de woordvoerder(s) van de werkgeversorganisatie(s), dikwijls de
  directeur sociale zaken van de federatie