Webinar 'Omgaan met de syndicale werking op de werkvloer'

In een notendop: 

 

Een webinar dat je handvaten geeft voor de organisatie van het overleg tussen de syndicale afvaardiging en de werkgever.

 

Vragen die beantwoord worden:

 • Moet je verplicht een maandelijkse vergadering houden met de leden van de vakbondsafvaardiging?

 • Moet daar dan ook een verslag van worden opgemaakt en goedgekeurd?

 • Is het zo dat de vergaderingen met de vakbondsafvaardiging dienen om individuele problemen van de medewerkers voor te leggen aan de directie?

 • Na een discussie binnen de ondernemingsraad plaatsen de vakbonden hetzelfde onderwerp op de agenda van de vergadering van de syndicale afvaardiging.

 • Moet je dan de discussie terug voeren?

 • Is de vakbondsafvaardiging ook bevoegd voor de uitzendkrachten?

 • En hoe zit het met de kaderleden?

 • Aanwezigheid van de leden van de syndicale afvaardiging bij het onthaal nieuwe medewerkers : een verplichting of een gewoonte?

 • Mogen de leden van de vakbondsafvaardiging personeelsvergaderingen houden wanneer zij dat wensen?

 • Is het logisch dat de leden van de vakbondsafvaardiging problemen komen bespreken van medewerkers zonder dat die medewerkers daarbij aanwezig zijn?

 • De nodige tijd voor de leden van de syndicale afvaardiging : een vrijgeleide of bestaan er afspraken daarover?

 • De leden van de vakbondsafvaardiging weigeren de aanwezigheid van een werkgeversvertegenwoordiger tijdens de vergaderingen met als argument dat die persoon daartoe niet bevoegd is.

 • Wie bepaalt wie er langs werkgeverskant zetelt in de vergaderingen met de syndicale afvaardiging ?
 • Vind je het normaal dat een regionale secretaris jou een mail stuurt?

Tijdens het webinar 'Omgaan met de syndicale werking op de werkvloer' ontdek je de verschillende rollen en bevoegdheden van de vakbondsafgevaardigden.

 

We geven je de tools en tips om sterker aan het stuur te staan van het overleg in je organisatie.

 

Omdat de sociale verkiezingen zo veel meer kunnen betekenen dan alleen een procedure en een kiesstrijd.

 

We verkennen een aantal pistes om je huidig ondernemingsoverleg te evalueren en zo nodig bij te sturen na de komende sociale verkiezingen.

Voor wie


HR-professionals en werkgeversvertegenwoordigers in het sociaal overleg die zich verder willen bekwamen in de werking van het syndicaal overleg binnen de onderneming.

 

Om de interactie te waarborgen is het aantal deelnemers beperkt tot 12.

Het tarief voor deelname bedraagt 399 euro (excl. BTW).

Programma


DEEL 1 : De organisatie van het overleg met de syndicale afvaardiging

 • Waar vinden we de rechtsbronnen inzake de werking van de syndicale afvaardiging?

 • Hoe worden de leden van syndicale afvaardiging aangesteld?

 • Wie is de gesprekspartner van de syndicale afvaardiging langs werkgeverskant ?

 • Welke bevoegdheden heeft de syndicale afvaardiging?

 • Welke rol speelt de syndicale afvaardiging t.o.v. OR en CPBW?

 • Hoe frequent plan je de vergaderingen in en wanneer vinden de voorvergaderingen plaats?

 • Wie neemt deel aan de vergaderingen (effectief versus plaatsvervangers / alle fracties samen?)

 • Is het aangewezen te werken met een agenda en een verslag?

 • Wat zijn goede praktijken inzake communicatie na de vergaderingen?

 • Welke rol speelt de vakbondssecretaris in het syndicaal overleg?

DEEL 2 : De syndicale werking op het terrein en rol van de vakbondsafgevaardigden op de werkvloer

 • Welke rol spelen de vakbondsafgevaardigde en, in vergelijking, wat is de rol van de hiërarchische lijn?

 • Welke procedure moeten vakbondsafgevaardigden volgen als ze een werknemer willen bijstaan?

 • Hoe informeren de vakbondsafgevaardigden hun achterban?

 • Welke rol spelen de vakbondsafgevaardigden bij het onthaal van nieuwe medewerkers?

 • Welke rol spelen de vakbondsafgevaardigden in werkvergaderingen, evaluatiegesprekken, absenteïsme gesprekken?

 • Hoe zit dat met ‘kernvergaderingen’ of ‘militantenvergaderingen’?

 • Is het mogelijk controle te hebben over de ‘nodige tijd’?

 • Welke rol spelen de plaatsvervangers?

 • Hebben de vakbondsafgevaardigden de ‘nodige tijd’ om buitenshuis een syndicale vergadering bij te wonen?

 • Welke rol speelt de regionale secretaris in het ondernemingsoverleg?

Animatoren


Manou Doutrepont

Heeft 40 jaar ervaring als specialist in sociaal recht, onderhandelaar op interprofessioneel en sectoraal niveau en consultant in sociale relaties.  Hij is auteur van enkele referentiewerken en geeft les aan EMS, HoGent en VIVES.

Sofie Claes 

Heeft 25 jaar ervaring in sociale relaties, eerst als jurist, dan als HR-director in ondernemingen met stevige syndicale aanwezigheid, en sinds 10 jaar als consultant van werkgevers die willen investeren in een goed sociaal klimaat.

Pieter Verstraete

Heeft 28 jaar operationele ervaring waarvan meer dan 10 jaar op executive niveau. Bij multinationals in 9 verschillende landen gepassioneerd door leiderschap en duurzame impact op organisaties.

Praktisch


Data 


25 maart 2024 : van 14u30 tot 17u online via teams

Investering


€ 399,- excl. btw*

 

*Freelancers die reeds samenwerken met Social Dialogue Network dienen zich intern in te schrijven voor onze webinars. Informeer hiervoor via team@social-dialogue.net

Nog vragen?


Heb je nog vragen over dit webinar of over een ander webinar of opleiding?

 

Stuur ons gerust een mailtje via team@social-dialogue.net

Op zoek naar een Franstalige opleiding? Klik binnenkort hier voor ons aanbod.