Webinar 'De syndicale delegatie'


Nog enkele weken en de sociale verkiezingen zijn achter de rug.

 

Je werkt aan de voorbereiding van de installatievergadering en het huishoudelijke reglement van de nieuwe OR en CPBW.

Dit is ook de tijd om te anticiperen op de werking van de nieuwe vakbondsafvaardiging die in het verlengde van de sociale verkiezingen zullen aangeduid worden.

 

Heb je je ooit al volgende vragen gesteld of werd je geconfronteerd met onderstaande situaties?

 • Moet je verplicht een maandelijkse vergadering houden met de leden van de syndicale delegatie?

 • Na een discussie binnen de ondernemingsraad plaatsen de vakbonden hetzelfde onderwerp op de agenda van de vergadering van de syndicale delegatie. Moet je dan de discussie terug voeren?

 • Hoe zit het met de syndicale delegatie en de kaderleden?

 • Aanwezigheid van de leden van de syndicale delegatie bij het onthaal nieuwe medewerkers : een verplichting of een gewoonte?

 • Mogen de leden van de syndicale delegatie personeelsvergaderingen houden wanneer zij dat wensen?

 • Is het logisch dat de leden van de syndicale delegatie problemen komen bespreken van medewerkers zonder dat die medewerkers daarbij aanwezig zijn?

 • De nodige tijd voor de leden van de syndicale delegatie : een vrijgeleide of bestaan er afspraken daarover?

 • De leden van de syndicale delegatie weigeren de aanwezigheid van een werkgeversvertegenwoordiger tijdens de vergaderingen met als argument dat die persoon daartoe niet bevoegd is.

 • Hoe reageren als een regionale secretaris jou een mail stuurt over een individueel geval?


Heb je een paar keer ja geknikt, dan is deze webinar iets voor jou.

Voor wie


HR-professionals en werkgeversvertegenwoordigers in het sociaal overleg die zich verder willen bekwamen in de werking van de syndicale delegatie binnen de onderneming.

 

Om de interactie te waarborgen is het aantal deelnemers beperkt tot 12.

Het tarief voor deelname bedraagt 399 euro (excl. BTW)

Inhoud


Tijdens het eerste deel staan we stil bij de organisatie van het overleg met de syndicale afvaardiging:

 • Waar vinden we de rechtsbronnen inzake de werking van de syndicale delegatie
 • Hoe worden de leden van syndicale delegatie aangesteld?
 • Wie is de gesprekspartner van de syndicale delegatie langs werkgeverskant?
 • Welke bevoegdheden heeft de syndicale delegatie?
 • Welke rol speelt de syndicale afvaardiging t.o.v. OR en CPBW?
 • Wie neemt deel aan de vergaderingen (effectief versus plaatsvervangers / alle fracties samen?)
 • Is het aangewezen te werken met een agenda en een verslag?

Tijdens het tweede deel staan we stil bij de syndicale werking op het terrein:

 • Welke rol spelen de leden van de syndicale delegatie en, in vergelijking, wat is de rol van de hiërarchische lijn?
 • Welke procedure moeten leden van de syndicale delegatie volgen als ze een werknemer willen bijstaan?
 • Welke rol spelen de leden van de syndicale delegatie bij het onthaal van nieuwe medewerkers?
 • Welke rol spelen de vakbondsafgevaardigden in werkvergaderingen, evaluatiegesprekken, absenteïsme gesprekken?
 • Hoe zit dat met ‘kernvergaderingen’ of ‘militantenvergaderingen’?
 • Is het mogelijk controle te hebben over de ‘nodige tijd’?
 • Hebben de leden van de syndicale delegatie de ‘nodige tijd’ om buitenshuis een syndicale vergadering bij te wonen?

Animatoren


Manou Doutrepont

Heeft 40 jaar ervaring als specialist in sociaal recht, onderhandelaar op interprofessioneel en sectoraal niveau en consultant in sociale relaties.  Hij is auteur van enkele referentiewerken en geeft les aan EMS, HoGent en VIVES.

Sofie Claes 

Heeft 25 jaar ervaring in sociale relaties, eerst als jurist, dan als HR-director in ondernemingen met stevige syndicale aanwezigheid, en sinds 10 jaar als consultant van werkgevers die willen investeren in een goed sociaal klimaat.

Praktisch


Data 


17 juni 2024 : van 14u30 tot 17u online via teams

Investering


€ 399,- excl. btw*

 

*Freelancers die reeds samenwerken met Social Dialogue Network dienen zich intern in te schrijven voor onze webinars. Informeer hiervoor via team@social-dialogue.net

Nog vragen?


Heb je nog vragen over dit webinar of over een ander webinar of opleiding?

 

Stuur ons gerust een mailtje via team@social-dialogue.net

Op zoek naar een Franstalige opleiding? Klik binnenkort hier voor ons aanbod.