Inschrijvingsformulier

Klik hier voor ons franstalig aanbod 

VOORWAARDEN & FACTURATIE

Inschrijvingen zijn definitief na betaling van de factuur.

Indien de factuur een bestelnummer/PO-nummer dient te vermelden, ontvangen wij deze graag zo snel mogelijk en ten laatste 1 week vóór aanvang van de opleiding. 

De betaling dient te gebeuren op rekeningnummer BE89 7340 7144 8185, op naam van Social Dialogue Network BV.

De Algemene Voorwaarden van Social Dialogue Network BV zijn van toepassing op al onze producten en diensten.

ANNULATIEBELEID

Heb je je ingeschreven voor een opleiding, maar kan je toch niet aanwezig zijn?

 

Bij annulatie minder dan 1 week op voorhand, wordt de opleiding niet terug betaald. Je kan je wel laten vervangen (enkel voor de volledige masterclass) door een collega, op voorwaarde dat die mede-eindverantwoordelijke is voor de sociale relaties in je bedrijf.

 

Bij onvoldoende deelnemers behoudt Social Dialogue Network het recht om onze opleidingen te annuleren of te verplaatsen naar latere datum. Deelnemers worden hiervan steeds tijdig op de hoogte gebracht.

 

Alle wijzigingen en/of annulaties dienen steeds schriftelijk of per mail doorgegeven te worden aan team@social-dialogue.net.

PRIVACY & GDPR

Door in te schrijven op een opleiding, workshop of webinar word je automatisch toegevoegd aan onze mailinglijst.


Wij hechten veel belang aan jouw 
privacy. Wij behandelen jouw gegevens vertrouwelijk en geven deze nooit aan derden door.


Tijdens onze opleidingen, workshops of webinars kunnen er foto's worden genomen die op de sociale media pagina's en/of de website van Social Dialogue Network kunnen verschijnen.


Wens je liever niet op foto? Gelieve dit dan vooraf of de dag zelf door te geven zodat wij hier rekening mee kunnen houden.