Wat als de vakbonden je opinie vragen?

Lees artikel

Als de vakbond je opinie vraagt


Stel je voor dat de vakbonden jouw opinie vraagt over het standpunt dat je werkgeversfederatie of het VBO inneemt in een sectorale of interprofessionele onderhandeling.

Stel dat ze dreigen met acties als je geen afstand neemt van de ene of andere stelling.

Het initiatief komt meestal van de vakbondscentrale, niet van de
vakbondsafvaardiging van jouw onderneming.

 

De opzet


Die is duidelijk, namelijk verdeeldheid zaaien onder de werkgevers om je werkgeversfederatie of het VBO te destabiliseren of te discrediteren.

Een tweede reden zou kunnen zijn dat de vakbonden onvoldoende kunnen mobiliseren om alle bedrijven plat te leggen bij een interprofessionele of sectorale staking.

Daarom zoeken ze de werkgevers uit bij wie het niet nodig
is actie te voeren.

Dat zijn natuurlijk geen argumenten die je kan gebruiken in je antwoord. Wat dan wel?


Wat te doen


Verwittig in alle gevallen je federatie. Misschien hebben ze een standaard antwoord voor je klaar.

Wil je zelf antwoorden, bespreek het thema eerst met de syndicale delegatie van jouw onderneming.

Vermijd in te gaan op de inhoud van de vraag.

Stip aan dat de vraag een miskenning is van de principes van het sociaal overleg.

Kies daarbij het argument uit de vier die je hieronder leest en waarbij je je best voelt.


1) Het eerste argument is verwijzen naar de bestaansreden van het
sectoraal en interprofessioneel overleg. De essentie van het multi-employer overleg is juist om sociale conflicten op te lossen weg van de werkvloer. Individuele opinies zijn irrelevant ten opzichte van
collectieve standpunten die een federatie inneemt.


2) Het tweede argument is het principe aanhalen van de vrijheid van vereniging. Dit grondrecht houdt ook in dat andere partijen zich niet te moeien hebben met de interne organisatie van verenigingen. Wat intern gebeurt en hoe de interne besluitvorming plaats vindt is een zaak van de leden van de vereniging. Niet-leden hebben er geen zaken mee.

3) Het derde argument luidt dat de noch werknemers anders behandeld mogen worden omwille van hun syndicale opinies. Het spiegelbeeld van de syndicale vrijheid is de gelijke behandeling van werkgevers ongeacht hun ‘patronale’ opinies.

4) Het vierde argument dat je kan gebruiken is het argument van de wederkerigheid. Je kan antwoorden met de vraag hoe een vakbond zou reageren als je een vakbondsleider of een werknemer apart onder druk zou zetten met de vraag naar zijn persoonlijke mening over een syndicaal standpunt. In functie van het antwoord van je delegees kan je beslissen welk antwoord je zal sturen naar de vakbondscentrale.

DOWNLOAD IN PDF