Aan tafel. Woordenschat uit de grote keuken van het sociaal overleg.

Sociale onderhandelingen zijn een ernstige zaak.

 

De sociale partners verheffen zich tot “social engineers” die de loon- en arbeidsvoorwaarden vastleggen om rijkdom te verdelen, concurrentiekracht te handhaven, werk werkbaar en wendbaar te maken en sociale vrede te bewerkstelligen. Dat is heel wat.

 

Sociale onderhandelaars zijn ernstige mensen.

 

Sociale onderhandelaars hebben in alle ernst hun eigen dialect of “talige variëteit”. Hun favoriete activiteit, onderhandelen uiteraard, is doorspekt met typische woorden en uitdrukkingen.

 

Zij goochelen met termen, soms tot het karikaturale toe. Erachter schuilt een codetaal. Om erbij te horen, moet je ze verstaan met een knipoog. Je moet ze kunnen gebruiken om te imponeren of om de sfeer te ontspannen. Je maakt pas echt indruk als je uitdrukkingen in een andere taal kan bovenhalen.