Maatwerk voor een goed sociaal klimaat in uw onderneming.

Previous Frame Next Frame
 • Ons volledige aanbod

  Klik hieronder op "overzicht" om een gedetailleerd overzicht te krijgen van onze diensten

  Overzicht Model 1
 • Ons aanbod

  Social Dialogue Group gebruikt een uniek concept en beproefde methodes die gebruikt zijn in alle sectoren en in meerdere landen om een positieve dynamiek op gang te brengen. Wanneer die goed opgebouwd wordt mondt deze dynamiek uit op een zeer degelijke sociale dialoog. Wij zetten vijf pijlers in de stijgers, op maat, om het sociaal klimaat te verbeteren.

  Intresse ? Model 1
 • 1)Een strategische visie ontwikkelen om een kader te scheppen.

  Elk management vraagt naar een strategische oefening. Zo is dat ook voor het management van de arbeidsverhoudingen. Wij helpen de directie de missie van de sociale dialoog te definiëren, doelstellingen en krachtlijnen van het project te formuleren en de sociale dialoog te integreren in zijn businessplan.

  Intresse ? Model 2
 • 2) Het opsporen en uitschakelen van sociale ergernissen.

  Sociale ergernissen zijn die kleine problemen, soms futiliteiten, en de betrokkenheid van de medewerkers ondermijnen. Bijvoorbeeld flikkerende lichten boven het werkblad, de fouten op de loonbriefjes, de volgorde voor het toekennen van tijdskrediet. Social Dialogue Group helpt de werkgever om de sociale ergernissen te verminderen om zijn beeld als goede werkgever te versterken en om risico’s uit op sociale spanningen uit te schakelen.

  Intresse ? Model 3
 • 3) Het professionaliseren van de sociale communicatie.

  Een directe communicatie "top-down" en "bottom-up" tussen directie en loontrekkenden is essentieel om het toekomstbeeld van het bedrijf levendig te houden, om managementbeslissingen te verantwoorden, en vooral om de realiteit van de werkvloer te kennen. Wij raden onze klanten aan de directe communicatie te implementeren om de informatiestroom te kanaliseren die de geloofwaardigheid van de werkgever versterkt.

  Intresse ? Model 3
 • 4) de sociale dimensie van het leadership van de manager beklemtonen.

  De manager is de eerste verantwoordelijke voor het sociaal klimaat en de eerste vertegenwoordiger van de werkgever op de werkvloer. Een sterk leadership ontlaadt sociale spanningen en vergemakkelijkt de dialoog met de vertegenwoordigers van de werknemers. We zorgen er voor dat de trainingsprogramma’s voor leadership aangevuld worden met deze dimensie.

  Intresse ? Model 3
 • 5) Het sociaal overleg optimaliseren

  Het sociaal overleg moet goed gestructureerd zijn, georganiseerd volgens de rechtsregels, efficiënt en effectief. De werkgever vindt in het sociaal overleg een onmisbaar informatiekanaal. Hij kan het aanwenden om zijn managementbeslissingen uit te leggen. Het is niet weg te denken in een bedrijf dat duurzaam wil ondernemen. Social Dialogue Group staat zijn klanten bij om hierover een strategie te ontwikkelen.

  Intresse ? Model 3