We helpen werkgevers die willen investeren in een goed sociaal klimaat.

Herstructureringen, fusies en acquisities

De menselijke factor is de sleutel voor het succes van grote veranderingen in ondernemingen. Daarom besteden ondernemers meer en meer aandacht aan het HR-gebeuren dat daarmee gepaard moet gaan.

Social Dialogue Network kan voor, tijdens en na de operatie strategisch advies geven om het sociaal overleg zo te sturen dat het de HR-processen vergemakkelijkt. Op die manier kan de werkgever samen met de vakbonden draagvlak creëren voor verandering.  Indien gewenst staan wij in voor de implementatie van de strategie.